Duurzaamheid

Big Love For The Planet.

Duurzaamheid bij MINI

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de BMW Group. Er wordt gewerkt volgens een volledig nieuwe strategie die het thema duurzaamheid naar een volledig nieuw level tilt. Bij MINI spreken we van Big Love als we het over duurzaamheid hebben. Big Love staat voor optimisme, vieren van verschillen en openheid. Zo is Big Love ook van toepassing op de auto's die we maken. Die zijn gemaakt voor iedereen om te laten zien wie je bent. Wij hebben jouw MINI met Big Love voor jouw gemaakt. Wij vinden dat er meer diversiteit in de automarkt mag komen en dat laten we dan ook zien.

Graag vertellen wij jou meer over duurzaamheid bij MINI.

Onze doelen.

Dow Jones Sustainability Indices

Dat er belangrijke eisen worden gesteld aan de ecologische balans van onze voertuigen is niet nieuw. Het gaat dan over het gebruik van materialen tot het energieverbruik en recycling. Bij BMW en MINI zijn we daar al een hele tijd mee bezig en is het dus niet gek dat BMW Group als sinds de oprichting van de Dow Jones Sustainability Indices in 1995 constant de lijst aanvoert en wordt gezien als leider in de automobielindustrie.

Om in de toekomst ook 'Industry Leader' te blijven en de klimaatverandering tegen te gaan zijn er belangrijke doelstellingen gemaakt. Zo is het doel dat tot 2030, 40 miljoen ton CO2 gereduceerd wordt en dat BMW Group in 2050 volledig CO2 neutraal zal zijn.

Om deze doelstellingen te behalen stuurt BMW Group als eerste automerk op duurzaamheid tijdens de gehele levensduur van de auto. Deze vastgestelde levenscyclus bestaat uit vier delen: toelevering, productie, gebruik en circulariteit.

Dow Jones Sustainability Index 2020.

World Ranking

2020
1. BMW (80 pt) 2. General Motors (79 pt) 3. Honda (77 pt) 4. Peugeot PSA ( 74 pt)
2019
1. Peugeot PSA (81 pt) 2. Honda (80 pt) 3. BMW (78 pt) 4. General Motors (76 pt)
MINI Electric Groen Fabriek Oxford

Toelevering.

Fase 1

In de toeleveringsfase moet de CO2-uitstoot per voertuig gereduceerd worden met 20%. Om dit te bereiken is het belangrijk dat niet alleen de BMW Group duurzaam te werk gaat, maar ook de 12.000 leveranciers waarmee gewerkt wordt. Om die reden werkt BMW Group samen met haar leveranciers aan de meest duurzame supply chain in de industrie. Zo geldt er voor batterijcelfabrikanten een eis dat er voor de productie van batterijen uitsluitend groene stroom wordt gebruikt. Alleen al deze eis zorgt voor een CO2-besparing ter grootte van de jaarlijkse uitstoot van München in 2030.

Bovendien werd er een deal gesloten met Emirates Global Aluminium voor de levering van 43.000 ton aluminium in 2021. Dit aluminium is geproduceerd met zonne-energie en dekt bijna de helft van de jaarlijkse behoefte van de lichtme­taalgieterij in de fabriek van Landshut. Tot 2030 wordt hiermee +/- 2,5 miljoen ton CO2 bespaard.

Productie.

Fase 2

De CO2 uitstoot bij productie van voertuigen gaat de komende tien jaar met 80% omlaag. In 2017 is er gestart met energie in de fabrieken die afkomstig is van hernieuwbare bronnen en sinds 2021 is dit bij alle 31 BMW Group fabrieken wereldwijd het geval. Zo worden alle BMW modellen CO2-neutraal geassembleerd.

De resterende CO2-emissie van de wereldwijde productie worden gecompenseerd met de juiste, hoogwaardige certificaten die gefaseerd zullen worden afgebouwd. Verder wordt er veel geïnvesteerd in energie-efficiëntie waarbij digitalisering een grote rol speelt. Denk hierbij aan voorspellend onderhoud van robots en data-analyses die zorgen voor een efficiëntere productie.

MINI Interieur Rijdend shot

Gebruik.

Fase 3

Hoe gaat BMW Group de gemiddelde uitstoot per gereden kilometer met 40% verlagen en daarmee zorgen voor een flinke CO2-reductie in de gebruiksfase? Nou, door vol in te zetten op elektrificatie. 

In de toekomst wil MINI een pioniersrol spelen, want het merk is uitermate geschikt voor stedelijke elektrische mobiliteit. In 2025 zal om die reden het laatste nieuwe MINI model met verbrandingsmotor worden geïntroduceerd. Daarna zal de focus volledig op elektrisch liggen. In 2027 zal ten minste 50% van de aan klanten geleverde modellen volledig elektrisch zijn. Tegen begin 2030 is het complete MINI aanbod volledig elektrisch.

Circulariteit.

Fase 4

Naast CO2 reductie in de supply chain kijkt BMW Group ook naar circulair materiaalgebruik. Materiaalkeuze, ontwerp, samenstelling, productie en recycling van batterijcellen zijn belangrijke onderwerpen voor een duurzame materiaalkringloop tijdens de creatie.

Kobalt en Lithium wordt door BMW Group zelf ingekocht zodat de arbeidsomstandigheden in de mijnen verbeterd worden. Hiervoor is een samenwerking met BASF en Samsung in het 'Cobalt for Development' project opgezet.

Wereldwijd worden alle BMW hoogvoltage-accu ingenomen door BMW Group. Deze accu's worden vervolgens ingezet in de BMW fabrieken voor opslag van energie. Als de accu niet meer werkt gaat deze gerecycled worden en schaarse grondstoffen uit de accu worden hergebruikt voor productie van nieuwe accu's.

Door op grote schaal te hergebruiken, wil BMW Group het gebruik van ‘Virgin Materials’ reduceren en transparantie in recycling creëren.